مشارکت در پروژه ها

اقدام مشترک مهربانان نیکوکار برای امور خیریه به کمک روش جمع سپاری (crowdfunding) انجام می گیرد و آموزیار بستری فراهم آورده است که درآن موسسات خیریه و مدارس می توانند به کمک این روش پروژه های مختلفی را معرفی نموده و تامین مالی نمایند. برای این مننظور لازم است تا نخست فرد معتمدی از طرف موسسه و یا مدرسه به این منظور به آموزیار معرفی گردد. هر مبلغ توسط مهربانان به محض واریز به طور شفاف بر روی صفحه مربوط به مشارکت در پروژه ها در بخش مربوط به پروژه نمایش داده خواهد شد و توسط همه مراجعین به سایت قابل مشاهده است. آموزیار همچنین به فرد معتمد، اجازه می دهد تا با سطح دسترسی لازم نسبت به ثبت هزینه ها اقدام نماید. در صفحه مربوط به مشارکت در پروژه ها اطلاعات پروژه شامل همه پرداخت ها و دریافت ها در کنار اطلاعات کلی مربوط به موسسه و پروژه قابل مشاهده خواهد بود. در اینجا چارچوب اولیه چند مورد از پروژه های جمع سپاری که توسط آموزیار در ستور کار قراردارد معرفی می شود اما تاکید می گردد که آموزیار تنها یک بستر کار است و در آن هرگونه پروژه مشارکتی قابل تعریف است.


ساخت مدارس
نیازسنجی و ثبت اطلاعات: مانند فعالیت فوق مرحله نخست کاردر این مورد نیز با نیازسنجی آغاز می شود. یعنی در این مرحله نخست اطلاعات معرف با مراجعه به مراکز استانها و سپس مدارس و گردآوری می شود. مشخصات معرف ها توسط اعضای موسسه وارد سیستم می شود و آنها می توانند خود پس از دریافت رمز عبور و نام کاربری وارد سیستم شده و مشخصات خود را تکمیل نمایند. سپس معرف ها می توانند مشخصات مناطقی که نیاز به توسعه فضای آموزشی و ساخت مدرسه دارند با ذکر اطلاعات مربوط به وضعیت موجود و شمار داشن آموزان وارد سیستم نمایند. بر روی یک نقشه مهربانان نیکوکار می توانند برای ارایه کمک های خود محل اهداث را انتخاب نمایند. برای خدمات تاسییس و سخت مدارس یک آیکون و نام محل نشان داده می شود که چنانچه بر روی آن کلیک شود گزارش نیازسنجی در اختیار مهربانان نیکوکار قرار خواهد گرفت. برای ساخت مدارس می بایست نامه درخواست رسمی و تخصیص زمین برای مدرسه سازی را در سیستم بارگذاری و اصل آن را برای دفتر موسسه آموزیار ارسال نماید.
جمع سپاری (crowdfunding) بر روی طرح کلی پروژه: با ثبت درخواست برای یک مبلغ مشخص که برابر با هزینه تهیه نقشه ومبلغ لازم برای شورع کار است درخواست جمع سپاری با هدف مشخصی از نظر مبلغ صورت می گیرد. مهربانان نیکوکاری که مایل به همکاری هستند با ثبت نام و انتقال مبلغ مورد نظر خود وارد همکاری برای پلن اولیه می شوند. با تهیه مبلغ اولیه کار کلید خواهد خورد وتهیه نقشه پروژه به همراه فازبندی و ارایه براورد هزینه های هر فاز در دستور ار قرار خواهد گرفت.
تعیین پیمانکار و کارشناس معتمد برای انجام پروژه: در حالی که مبالغ در حساب پروژه نزد موسسه موجود می باشد مهربانا نیکوکاری که اقدام به تامین مالی نموده اند در یک نشست فرد معتمد به همراه پیمانکار مورد نظر خود را به موسسه معرفی می نمایند. در سایت موسسه برای فرد معتمد و پیمانکار نیز یک حساب کاربری ایجاد شده و مبالغ درخواستی برای فعالیت ها در آن ثبت و پس از تایید معتمد پرداخت خواهد شد.
جمع سپاری بر روی فاز های مختلف پروژه: در انجام مراحل مختلف پروژه نیز برای هر مرحله به طور جداگانه مبلغ مشخصی به عنوان هدف تعیین و پس از تامین آن توسط مهربانان نیکوکار اقدامات زیر نظر فرد معتمد معرفی شده پیش خواهد رفت.
خاتمه و تحویل مدرسه: پس از پایان کار در خاتمه از مهربانان نیکوکاری که در پروژه مشارکت داشته اند دعوت خواهد شد تا در مراسم افتتاحیه حضور به هم رسانند. در این مراسم همچنین از معرف و مسئولین آموزش و پرورش هم به منظور تحویل مدرسه دعوت بعمل خواهد آمد وفایل مربوطه از سیستم خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

پروژه تجهیز اتاق های آموزیاری
اتاق های آموزیاری ترکیبی از کتابخانه و اتاق کامپیوتر هستند که در مدارس ایجاد شده و به دانش اموزان مناطق محروم اجازه می دهند تا از برنامه های آموزشی و منابع لازم به طور رایگان بهره مند گردند. این پروژه شامل مراحل زیر است:
نیازسنجی و ثبت اطلاعات: در مرحله نخست لازم است تا نسبت به احراز هویت معرف و همچنین شناسایی مدرسه مورد نظر اقداماتی از طرف آموزیار انجام گیرد تا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود. سپس نوبت به درج اطلاعات پروژه و معرفی مدرسه می رسد اطلاعات مدرسه و همچنین اطلاعات مربوط به نیازهای پروژه می تواند توسط آمزیار و یا توسط معتمد معرفی شده وارد سیستم شود. اپروژه مربوطه توسط مهربانان نیکوکار بر روی سایت قابل مشاهده خواهد بود و آنها می توانند برای ارایه کمک های خود از صفحه لیست مهرجویان، پروژه مورد نظر خود را انتخاب نموده و نسبت به پرداخت به پروژه اقدام نمایند.
تهیه کامپیوترهای اهدایی و کتب آموزشی: در این مرحله موسسه با تکیه به کمک مهربانان با خرید دستگاه های نو و یا پس از شناسایی سازمان ها و نهادهایی که دارای کامپیوتر مستعمل هستند با آنها مکاتبه نموده و درخواست خود را برای استفاده از کامپیوتر ها وکتب دست دوم تسلیم می نماید. در صورت مثبت بودن پاسخ نخست، با اعزام واحد جمع آوری همه اموال دریافتی در یک برگه ثبت و یک کپی از برگه مزبور که شامل نام وسایل و کد هر دستگاه است به همراه رسید تحویل سازمان مربوطه می گردد. این کد ها در سیستم وارد شده و بر روی دستگاه نیز باقی خواهد ماند. سپس دستگاه ها به انبار موسسه تحویل داده شده و توسط مسئول فنی بازدید و کنترل می شوند تا وسایل قابل استفاده از وسایل غیر قابل استفاده تفکیک گردند.
برای کتب دست دو کمک آموزشی نیزاز طریق اعلان عمومی، وب سایت و در صورت نیاز از طریق مراجعه حضوری این کتب جمع آوری می شوند. چنانچه فرد اهدا کننده مایل به ردیابی کتب باشد نخست باید در سایت موسسه به عنوان اهدا کننده کتاب ثبت نام نموده و لیست کتب خود را وارد نماید. سیستم به طور خودکار برای هر کتاب و برای هر اهدا کننده یک شماره پیگیری صادر می کند که در صورتی که به تایید مسئولین گردآوری برسد در سیستم اطلاعات مزبور ذخیره خواهد شد.
تهیه محتوای آموزشی مجازی: برای تهیه محتوای آموزشی که می بایست بر روی کامپیوتر ها نصب شود با برخی موسسات ازجمله موسسه آموزش مجازی آلاء دانشگاه شریف که هدف خود را گسترش عدالت آموزشی قرار داده است مذاکرات اولیه انجام شده و به نظر می رسد امکانات مساعدی در این زمینه وجود دارد. باید در این راستا با سایر موسسات آموزشی که در زمینه محتوای آموزشی برای کتب دبستانی و دبیرستانی فعالیت دارند نیز مذاکراتی انجام شود. به نظر نمی رسد در این زمینه مشکل جدی وجود داشته باشد.
نصب محتوای آموزشی بر روی دستگاه: پس از تهیه محتوای مجازی، دستگاه های سالم به همراه میز و صندلی و هد ست به عنوان یک مجموعه آماده تحویل توسط مسئول فنی شناخته شده وبرای تحویل ارسال می گردد. علاوه بر محتوای آموزشی بر روی هر دستگاه برنامه مدیریت آموزشی که برای هر فرد استفاده کننده اجازه تعریف حساب کاربری و تخصیص محتوای آموزشی را می دهد نیز بر روی هر دستگاه نصب خواهد شد.
ارسال و راه اندازی و نظارت: مجموعه ارسالی به همراه کتب اهدایی در سیستم به نام مدرسه مورد نظر ثبت می گردند. پس از نصب و تایید ناظر منطقه ای یا مدیر مدرسه، راه اندازی و تجهیز اتاق آموزیاری تایید می گردد.در این صورت با توجه به کد وسایل موجود در سیستم و دسترسی اشخاص ذینفع امکانپذیر خواهد بود. ناظر منطقه ای وظیفه خواهد داشت تا به صورت دوره ای با توجه به لیست وسایل هر اتاق آموزیاری از سلامت و وجود وسایل اطمینان حاصل کند. وجود دفتر امانات و همچنین وجود سیستم گزارشگیری برای هر دانش آموز امکان نظارت بر نحوه استفاده از اتاق اموزیاری را فراهم می آورد.