امکانات آموزشی

تهیه موبایل و تبلت برای دانش آموزان نیازمند

در این برنامه با توجه به اهمیت موبایل و تبلت برای آموزش دانش آموزان در مناطق دور افتاده مهربانان خیر می توانند موبایل و تبلت نو و یا دست دوم اهدایی خود را برای مهرجویان دانش آموز در هر گوشه کشور ارسال نمایند. برای این منظور مهربانی که گوشی اضافه دارد پس از ثبت نام شماره سریال گوشی و آدرس خود را در سایت وارد می کند. سپس سک مهربان واسط از موسسه پس از هماهنگی به مهرجو مراجعه و گوشی یا تبلت را دریافت و حساب مهربان را جهت تخصیص در سایت آموزیار فعال می کند. پس از تخصیص گوشی به مهرجوی مورد نظر، موسسه برای تحویل گوشی به مهرجو اقدام خواهد کرد. در بستر تهیه شده این امکان برای مهربان اهدا کننده وجود دارد تا پس از تحویل به مهرجو، با وی ارتباط تلفن برقرار کرده و از دریافت گوشی توسط وی اطمینان حاصل نماید.

موبایل یا تبلت اهدا میکنمتوسعه فضای آموزشی

کمک به توسعه فضا و امکانات آموزشی ار طریق ایجاد اتاق های آموزیاری و مشارکت در توسعه فضای آموزشی از طریق آموزیار فراهم می باشد. در آموزیار بستری فراهم نموده ایم که در آن پیگیری کامپیوتر های اهدایی تا مهرجویان دریافت کننده به سادگی امکانپذیر است. همچنین کمک های پرداختی جهت مشارکت شما در پروژه های ساخت مدرسه و یا همکاری در توسعه امکانات آموزشی به محض پرداخت به صورت آنلاین در درآمد های پروژه منعکس شده و پرداخت ها به طور کامل با سهم آنها در پروژه اطلاع رسانی شود. همچنین مهربانان نیکوکار می توانند در برنامه های بازدید از مراحل انجام پروژه حضور یابند و از نزدیک شاهد پیشرفت کار باشند. این بخش شامل فعالیت های زیر است:
تجهیز اتاق های آموزیاری دریافت کامپیوتر و کتب آموزشی

در این مرحله موسسه پس از شناسایی سازمان ها و نهادهایی که دارای کامپیوتر مستعمل هستند و افرادی که درخواست اهدای کتاب دارند با آنها مکاتبه نموده و درخواست خود را تسلیم می نماید. در صورت مثبت بودن پاسخ نخست، با اعزام واحد جمع آوری همه اموال دریافتی در یک برگه ثبت و یک کپی از برگه مزبور که شامل نام وسایل و کد هر دستگاه است به همراه رسید تحویل سازمان مربوطه می گردد. این کد ها در سیستم وارد شده و بر روی دستگاه نیز باقی خواهد ماند. سپس دستگاه ها به انبار موسسه تحویل داده شده و توسط مسئول فنی بازدید و کنترل می شوند تا وسایل قابل استفاده از وسایل غیر قابل استفاده تفکیک گردند.
نیازسنجی و ثبت اطلاعات و تجهیز اتاق های آموزیاری

مانند فعالیت فوق مرحله نخست کاردر این مورد نیز با نیازسنجی آغاز می شود. یعنی در این مرحله نخست اطلاعات معرف با مراجعه به مراکز استانها و سپس مدارس و گردآوری می شود. مشخصات معرف ها توسط اعضای موسسه وارد سیستم می شود و آنها می توانند خود پس از دریافت رمز عبور و نام کاربری وارد سیستم شده و مشخصات خود را تکمیل نمایند. بر روی یک نقشه کشور مهربانان نیکوکار می توانند برای ارایه کمک های خود فرد مهرجوی خود را انتخاب نمایند. برای هر مهرجو تنها منطقه و جنسیت وی با یک آیکون نشان داده می شود که چنانچه بر روی آن کلیک شود گزارش نیازسنجی مربوط به آن مهرجو در اختیار مهربانان نیکوکار قرار خواهد گرفت. برای کتب دست دو کمک آموزشی نیزاز طریق اعلان عمومی، وب سایت و در صورت نیاز از طریق مراجعه حضوری این کتب جمع آوری می شوند. چنانچه فرد اهدا کننده مایل به ردیابی کتب باشد نخست باید در سایت موسسه به عنوان اهدا کننده کتاب ثبت نام نموده و لیست کتب خود را وارد نماید. سیستم به طور خودکار برای هر کتاب و برای هر اهدا کننده یک شماره پیگیری صادر می کند که در صورتی که به تایید مسئولین گردآوری برسد در سیستم اطلاعات مزبور ذخیره خواهد شد.
تهیه محتوای آموزشی مجازی

برای تهیه محتوای آموزشی که می بایست بر روی کامپیوتر ها نسب شود با موسسه آموزش مجازی آلاء دانشگاه شریف که هدف خود را گسترش عدالت آموزشی قرار داده است مذاکرات اولیه انجام شده و به نظر می رسد امکانات مساعدی در این زمینه وجود دارد. باید در این راستا با سایر موسسات آموزشی که در زمینه محتوای آموزشی برای کتب دبستانی و دبیرستانی فعالیت دارند نیز مذاکراتی انجام شود. به نظر نمی رسد در این زمینه مشکل جدی وجود داشته باشد.
نصب محتوای آموزشی بر روی دستگاه

پس از تهیه محتوای مجازی، دستگاه های سالم به همراه میز و صندلی و هد ست به عنوان یک مجموعه آماده تحویل توسط مسئول فنی شناخته شده وبرای تحویل ارسال می گردد. علاوه بر محتوای آموزشی بر روی هر دستگاه برنامه مدیریت آموزشی که برای هر فرد استفاده کننده اجازه تعریف حساب کاربری و تخصیص محتوای آموزشی را می دهد نیز بر روی هر دستگاه نصب خواهد شد.


ارسال و راه اندازی و نظارت

مجموعه ارسالی به همراه کتب اهدایی در سیستم به نام مدرسه مورد نظر ثبت می گردند. پس از نصب و تایید ناظر منطقه ای یا مدیر مدرسه، راه اندازی و تجهیز اتاق آموزیاری تایید می گردد.در این صورت با توجه به کد وسایل موجود در سیستم و دسترسی اشخاص ذینفع امکانپذیر خواهد بود. ناظر منطقه ای وظیفه خواهد داشت تا به صورت دوره ای با توجه به لیست وسایل هر اتاق آموزیاری از سلامت و وجود وسایل اطمینان حاصل کند. وجود دفتر امانات و همچنین وجود سیستم گزارشگیری برای هر دانش آموز امکان نظارت بر نحوه استفاده از اتاق اموزیاری را فراهم می آورد.


جمع سپاری برای ساخت و توسعه مدارس
نیازسنجی و ثبت اطلاعات و ساخت مدارس

مانند فعالیت فوق مرحله نخست کاردر این مورد نیز با نیازسنجی آغاز می شود. یعنی در این مرحله نخست اطلاعات معرف با مراجعه به مراکز استانها و سپس مدارس و گردآوری می شود. مشخصات معرف ها توسط اعضای موسسه وارد سیستم می شود و آنها می توانند خود پس از دریافت رمز عبور و نام کاربری وارد سیستم شده و مشخصات خود را تکمیل نمایند. سپس معرف ها می توانند مشخصات مناطقی که نیاز به مدرسه دارد با ذکر اطلاعات مربوط به وضعیت موجود و شمار داشن آموزان وارد سیستم نمایند. بر روی یک نقشه مهربانان نیکوکار می توانند برای ارایه کمک های خود محل اهداث را انتخاب نمایند. برای خدمات تاسییس و سخت مدارس یک آیکون و نام محل نشان داده می شود که چنانچه بر روی آن کلیک شود گزارش نیازسنجی در اختیار مهربانان نیکوکار قرار خواهد گرفت. برای ساخت مدارس می بایست نامه درخواست رسمی و تخصیص زمین برای مدرسه سازی را در سیستم بارگذاری و اصل آن را برای دفتر موسسه آموزیار ارسال نماید.


جمع سپاری (crowdfunding) بر روی طرح کلی پروژه

با ثبت درخواست برای یک مبلغ مشخص که برابر با هزینه تهیه نقشه ومبلغ لازم برای شورع کار است درخواست جمع سپاری با هدف مشخصی از نظر مبلغ صورت می گیرد. مهربانان نیکوکاری که مایل به همکاری هستند با ثبت نام و انتقال مبلغ مورد نظر خود وارد همکاری برای پلن اولیه می شوند. با تهیه مبلغ اولیه کار کلید خواهد خورد وتهیه نقشه پروژه به همراه فازبندی و ارایه براورد هزینه های هر فاز در دستور ار قرار خواهد گرفت.


تعیین پیمانکار و کارشناس معتمد برای انجام پروژه

در حالی که مبالغ در حساب پروژه نزد موسسه موجود می باشد مهربانا نیکوکاری که اقدام به تامین مالی نموده اند در یک نشست فرد معتمد به همراه پیمانکار مورد نظر خود را به موسسه معرفی می نمایند. در سایت موسسه برای فرد معتمد و پیمانکار نیز یک حساب کاربری ایجاد شده و مبالغ درخواستی برای فعالیت ها در آن ثبت و پس از تایید معتمد پرداخت خواهد شد.


جمع سپاری بر روی فاز های مختلف پروژه

در انجام مراحل مختلف پروژه نیز برای هر مرحله به طور جداگانه مبلغ مشخصی به عنوان هدف تعیین و پس از تامین آن توسط مهربانان نیکوکار اقدامات زیر نظر فرد معتمد معرفی شده پیش خواهد رفت.


خاتمه و تحویل مدرسه

پس از پایان کار در خاتمه از مهربانان نیکوکاری که در پروژه مشارکت داشته اند دعوت خواهد شد تا در مراسم افتتاحیه حضور به هم رسانند. در این مراسم همچنین از معرف و مسئولین آموزش و پرورش هم به منظور تحویل مدرسه دعوت بعمل خواهد آمد وفایل مربوطه از سیستم خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

در مدرسه سازی شرکت میکنمبازار مهربانی

بازار مهربانی یکی دیگر از خدمات آموزیار برای مهربانان نیکوکار است و به کمک آن می توانید خدمات و محصولات خود را با اهداف خیرخواهانه در معرض عرضه عمومی قراردهید و یا مستقیما به مهرجویان عرضه نمایید. آیا عرضه کننده مثلا کفش هستید و مایلید تا 30 درصد به مهرجویان تخفیف دهید؟ آیا عرضه کننده دوره های آموزشی هستید و مایلید دسترسی به دوره های خود را به رایگان در اختیار مهرجویان بگذارید؟ آیا دارنده تابلوی نفیس نقاشی هستید و مایلید تابلو خود را فروخته و عواید آن را به مصرف خیریه برسانید؟ بازار مهربانی نه فقط امکان عرضه محصولات شما را فراهم می آورد بلکه اطمینان از بهره مندی مهرجویان را برای شما ایجاد می کند. مهربانانی که مایلند محصولات خود را با تخفیف های خاص در چارچوب بازار مهربانی در اختیار مهرجویان قرار دهند به دو صورت می توانند عمل کنند: · معرفی کد های تخفیف خاص با میزان تخفیف مشخص برای برای مهرجویان تا آنها بتوانند با مراجعه به آن عرضه کننده از آن بهره مند گردند. · بهره گیری از بستر موسسه برای معرفی محصولات که در این صورت باید حجم مشخصی از محصولات با تخفیف توافق شده به مهرجویان اختصاص یابد.

در بازار مهربانی شرکت میکنم