حمایت مالی

حمایت مالی از مهرجویان

در آموزیار با بهره گیری از فنآوری های نوین همه توان خود را بکار می گیریم تا پیوند بی واسطه ای بین شما مهربانان نیکوکار و مهرجویان آینده ساز در برنامه حمایت مالی ایجاد کنیم. شما می توانید به کمک سامانه ما در هرکجا که مایلید مهرجویان مورد نظر خود را جستجو کنید، در برنامه تامین مالی آنها متناسب با توانایی خود مشارکت نمایید و مستقیما کمک های مالی خود را به حساب آنها واریز کنید. علاوه بر این به کمک آموزیار شما می توانید با مهرجویان مستقیما در تماس باشید و از وضعیت تحصیلی آنها گزارش های دوره ای دریافت کنید. این بخش شامل فرآیند های زیر است:


نیازسنجی و ثبت نام معرفین

مرحله نخست کار شامل نیازسنجی است در این مرحله نخست اطلاعات معرف با مراجعه به مراکز استانها و سپس مدارس و نهایتا معلمین گردآوری می شود. مشخصات معرف ها وارد سیستم می شود و آنها می توانند خود پس از دریافت رمز عبور و نام کاربری وارد سیستم شده و مشخصات خود را تکمیل نمایند. سپس معرف ها می توانند مشخصات مهرجویان را اعم از دانش آموزان، مدارس و یا محل را وارد سیستم نمایند. بر روی یک نقشه مهربانان نیکوکار می توانند برای ارایه کمک های خود موارد فعالیت را انتخاب نمایند. برای خدمات مالی می توان جنسیت و پایه درسی و معدل فرد را به همراه شرحی از وضعیت فرد در گزارش نیازسنجی وی مشاهده کرد. اما اطلاعات بیتشر در این مرحله قابل دریافت نیست. برای خدمات تجهیز اطاق های آموزیاری نیز یک آیکون و نام مدرسه و برای ساخت مدارس نیز با یک آیکون نشان داده می شود که چنانچه بر روی آن کلیک شود گزارش نیازسنجی در اختیار مهربانان نیکوکار قرار خواهد گرفت.


ثبت نام مهرجویان

مهرجویانی که نام و نام خانوادگی، محل، جنسیت وپایه درسی به همراه شماره ملی شان توسط معرف در سیستم وارد شده است می توانند وارد سیستم شده و اطلاعات خود را تکمیل نمایند. در این مرحله از ولی مهرجویان خواسته می شود ضمن ارایه مشخصات و کد ملی خود موافقت خود را با گشایش حساب مشترک و همچنین به اشتراک گذاری شماره همراه و اطلاعات تحصیلی فرزند برای ارتباط مستقیم با مهربانان نیکوکار تایید نماید. مهرجویانی که متقاضی اتاق های آموزیاری هستند باید تخصیص اتاق آموزیاری و نظارت بر استفاده از آن را تعهد نمایند.


ثبت نام و گشایش حساب توسط مهربانان نیکوکار

هر نیکوکار با مراجعه به سایت می تواند اطلاعات لازم درباره فعالیت های آموزیاری را به دست آورده و بر اساس این اطلاعات در صورت تمایل وارد مرحله ثبت نام و اقدام به گشایش حساب نیکواری مشترک با مهرجوی یا مهرجویان مورد نظر خود بنماید. برای این منظوراستفاده از احراز هویت آنلاین و تمرکز حساب ها نزد یک بانک مشخص می تواند ترجیح داشته باشد. همچنین برنامه و پلن حمایت مالی وی نیز انتخاب شده و صرف نظر از میزان واریز، استفاده از وجوه بر اساس پلن انتخابی انجام خواهد گرفت.


نظارت و گزارش گیری

با وجود حساب مشترک مهربانان نیکو کار نه تنها کاملا رد پرداخت و نحوه استفاده از این وجوه را می توانند مشاهده نمایند، فراتر از آن با ورود به myamoziar.ir می توانند اطلاعات مربوط به پیشرفت تحصیلی که توسط معلم و یا ناظر بارگذاری می شود و همچنین اطلاعات تماس فرد مهرجو را نیز در اختیار داشته باشند.


حمایت از طریق پرداخت واریز مستقیم به موسسه حمایت از طریق پرداخت به مهرجو