اهداف، ماموریت و خدمات موسسه خیریه مهرپویان آموزیار

معرفی

موسسه خیریه مهرپویان آموزیار یک موسسه غیر تجاری ، غیر انتفاعی غیر سیاسی و آموزشی-فرهنگی مردم نهاد است که با اهداف، ماموریت و ارکان و وظایف تعریف شده زیر به منظورسازماندهی و هدایت کمک ها و فعالیت های انساندوستانه برای توسعه فضا و امکانات آموزشی در مناطق کم برخوردار تاسیس می شود.


اهداف

هدف آموزیار کمک به دانش آموزان و فراگیران خصوصا در مناطق کم برخوردار برای غلبه بر شکاف در دسترسی به امکانات آموزشی است.


چشم انداز و ماموریت

آموزیار بر آن است تا برای کسانی که مایلند برای رفع شکاف در دسترسی به امکانات آموزشی تلاش کنند اولین گزینه و برای مهرجویان مناطق کم برخوردار کشور بالاترین امید برای دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و فرهنگی باشد. موسسه نیکوکاری مهرپویان آموزیار وظیفه خود را ایجاد هماهنگی جهت حمایت از توسعه امکانات و فضاهای آموزشی و فرهنگی می داند. آموزیار یک سازمان مردم نهاد، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است. آموزیار با بهره گیری از فنآوری های نوین جذب حامیان، بهره گیری از امکانات اهدایی سازمان های علاقه مند به اهداف خود و نیروهای داوطلب در قالب کارگروه های تخصصی و مشارکت جامعه محلی به ساخت و تجهیز مراکز آموزشی و فرهنگی و پشتیبانی از آنها می پردازد. آموزیار علاوه بر توانمندسازی آموزشی و فرهنگی مهرجویان و در مناطق کم برخوردار کشور، فراهم آوردن آموزش های شغلی و مهارتی را نیز وظیفه خود می داند.


اصول و ارزشها

یکی از اصول مهم آموزیار در فعالیت های خود رعایت شفافیت در خدمت رسانی است. آموزیار همیشه شفافیت در فرایند های اجرایی و مالی را وظیفه خود دانسته و آمادگی دارد در معرض ارزیابی ذینفعان قرار گیرد. برای این منظور آموزیار زیر ساخت فنآوری خود را به سطحی ارتقاء خواهد داد که برای حمایت کنندگان مالی دسترسی به اطلاعات مربوط به مصرف وجوه و برای اهداء کنندگان کالا یا خدمت، مسیر تخصیص و دریافت کننده نهایی به طور برخط فراهم گردد. علاوه بر این با مدیریت اطلاعات گزارش های عملکرد حداقل به طور سالانه در معرض دید عموم و بر روی سایت موسسه قرار گرفته و پاسخگویی به سئوالات و انتقادات بطور بهنگام و قابل فهم فراهم خواهد شد.


فعالیت های خدماتی آموزیار

 

فعالیت های خدماتی آموزیار شامل موارد زیر می باشد:

- جذب کمک ها و حمایت های مردمی اعم از مالی و غیر مالی (چون موبایل، تبلت و سایر وسایل کمک آموزشی) و تخصیص ان به دانش آموزان و فراگیران به طور شفاف و با بهره گیری از فنآوری های نوین

- کمک به توسعه فضای آموزشی و ساخت مدارس و همچنین تجهیز آنها به واحد های آموزیاری (ترکیبی از واحد های کامپیوتر و کتابخانه) با جذب کمک های مردمی و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

- همکاری در تهیه و عرضه محصولات آموزشی- فرهنگی چون کتاب، محتوای آموزشی و اقلام رایانه ای مجاز و سایر محصولات مجاز آموزشی –فرهنگی و توزیع آنها در مناطق کمتر برخوردار

- برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه، نشست ها و همایش ها به منظور انتقال تجربیات در زمینه های مرتبط با فعالیت موسسه

- کمک به توانمندسازی دانش آموزان و فراگیران با افزایش مهارت های آنها و هماهنگی برای جذب آنها در دوره های کارورزی

- کمک به توسعه برنامه کار داوطلبانه در حوزه های آموزشی- فرهنگی و بستر سازی و سازماندهی این فعالیت ها.


نقش ها و ارکان خدمات آموزیاری

در خدمات آموزیاری افراد در دو گروه زیر قرار می گیرند:

·      مهربانان که در سمت عرضه خدمات و

·      مهرجویان که در سمت تقاضای خدمات قرار دارند.

 

مهربانان
مهربانان شامل نقش های زیر هستند:

-      مهربانان نیکوکار که در بردارنده خیرینی است که کمک نقدی یا جنسی می کنند

-      آموزیاران یا مهربانان واسط که شامل همه مهربانانی است که با آموزیار همکاری دارند و عبارتند از:

-      اعضایی که درارکان موسسه فعالیت می کنند

-      معرف هایی که معمولا از پرسنل آموزش و پرورش بوده و به عنوان مسئولین مدرسه  و یا معلمین در مناطق کمتر برخوردار هستند. معرف ها همچنین می توانند از نمایندگان دیگر موسسات خیریه باشند که مایلند از بستر آموزیار استفاده نمایند

-      اعضای شورای محله یا روستا که با اهدا و نظارت بر محل استقرار کتاب ها و تجهیزات تهیه شده و نگهداری آنها به آموزیار کمک می کنند

-      ناظرین که می تواند از پرسنل آموزش و پرورش یا شورای های محلی و یا افرادی باشند که در فعالیت حضور داشته و جهت بررسی های دوره ای از روند انجام خدمات و سالم بودن تجهیزات و بررسی مشکلات با آموزیارهمکاری می کنند  

-      خیرینی که داوطلب همکاری بوده و با عرضه فرصت کاری و یا فروش کالا یا خدمت مشخصی به ماموریت آموزیار کمک می کنند. 

مهرجویان
مهرجویان دریافت کننده خدمات آموزیاری بوده و شامل نقش های زیر می باشند:

-      دریافت کننده کمک نقدی و یا خدمات آموزشی شامل دانش آموز و ولی وی

-      مدیر مدرسه و یا شورای محلی ای که قرار است اتاقی از آن برای خدمات آموزیاری تجهیز شود

-      مسئول آموزش و پروش و یا شورای محلی که بناست مدرسه در آن ساخته شود

 


برای اطلاع بیشتر از شرایط بازار مهربانی با موسسه تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما:

برای اطلاع بیشتر از شرایط بازار مهربانی با موسسه تماس حاصل فرمایید.