درباره آموزیار؟

آموزیار اولین پلتفرم نیکوکاری 100 درصد شفاف است
موسسه مهرپویان آموزیار یک موسسه غیر تجاری - غیر انتفاعی -غیرسیاسی -آموزشی فرهنگی مردم نهاد است که به منظورسازماندهی و هدایت کمک ها و فعالیت های انساندوستانه برای حمایت از دانش آموزان مستعد، توسعه فضا و امکانات آموزشی، به ویژه در مناطق کم برخوردار و همچنین جلب همکاری های داوطلبانه در جهت رفع تبعیض آموزشی به همت گروهی از معلمان فعال و بازنشسته راه اندازی شده است.
در آموزیار آموزگارانی که در مناطق محروم فعالیت می کنند پس از احراز هویت می توانند مهر جویان (دانش آموزان نیازمند به کمک) را معرفی نمایند و در مورد وضعیت تحصیل آنها گزارش دهی کنند. بعد از آن که مهرجو در لیست آموزیار قرار گرفت نیکوکاران عزیز می توانند در سیستم وارد شده و مستقیما به مهر جوی مورد نظر خود در هر منطقه از کشور کمک نمایند و با والد وی در تماس قرار گیرند.
در آموزیار تنها پس ازاحراز هویت آموزگاران مناطق محروم ایشان قادر به معرفی مهرجو خواهند بود. دوم آن که کمک ها مستقیما به حساب معرفی شده برای مهرجویان واریز می شود. نهایتا این که مهربانان نیکوکاری که اقدام به واریز وجه نمایند می توانند مستقیما با والد مهرجو ارتباط برقرار نموده و از دریافت وجه توسط ایشان اطمینان حاصل نمایند. علاوه بر این در آموزیار همه پرداخت ها و دریافت ها به صورت شفاف انجام شده و به طور منظم گزارش دهی صورت می گیرد.

در آموزیار با بهره گیری از فنآوری های نوین همه توان خود را بکار می گیریم تا پیوند بی واسطه ای بین شما مهربانان نیکوکار و مهرجویان آینده ساز در برنامه حمایت مالی ایجاد کنیم. شما می توانید به کمک سامانه ما در هرکجا که مایلید مهرجویان مورد نظر خود را جستجو کنید، و یا از روی نقشه برگزینید، در برنامه تامین مالی آنها متناسب با توانایی خود مشارکت نمایید و مستقیما کمک های مالی خود را به حساب آنها واریز کنید. علاوه بر این به کمک آموزیار شما می توانید با مهرجویان مستقیما در تماس باشید و از وضعیت تحصیلی آنها گزارش های دوره ای دریافت کنید.

توضیح بیشتر مهربانی میکنم

با حمایت مالی از موسسه، مهربانان می توانند وجوه خود را به حساب موسسه واریز نمایند. موسسه معمولا از وجوه مزبور برای گسترش فعالیت ها و یا پشتیبانی و تضمین استمرار پرداخت ها استفاده می کنند. زمانی که مهربانان آمادگی خود را برای یک برنامه حمایت مالی اعلام می نمایند در مهرجویان انتظار یک جریان درآمدی مستمر شکل می گیرد. اگر به هر دلیلی توقفی در جریان پرداخت ها ایجاد شود، آموزیار با استفاده از کمک های مالی مهربانانی که به موسسه پرداخت نموده اند قادر است از توقف یا تاخیر در جریان پرداخت ها جلوگیری نماید. گذشته از هزینه های اداری و توسعه موسسه همچنین گاه موسسه برای خدمات بسته بندی و ارسال کمک های جنسی مهربانان خیر، گاه نیازمند منابع مالی است که می تواند از طریق پرداخت های انجام شده تحت این سر فصل برای پشتیبانی فعالیت های خود استفاده نماید. در هر صورت موسسه وظیفه دارد پس از بهره گیری کامل از این منابع موارد مصرف و تخصیص این منابع را به مهربان مورد نظر گزارش نماید.

توضیح بیشتر کمک به موسسه

مهربانان به کمک آموزیار می توانند وسایل کمک آموزشی از جمله کتب کمک آموزشی، موبایل و تبلت خود را برای دانش آموزان مهرجویی که نیازشان را در لیست مهرجویان اعلام کرده اند ارسال نمایند و اطمینان داشته باشند که این کمک ها مستقیما توسط مهرجویانی که خود انتخاب نموده اند دریافت می شوند.

توضیح بیشتر مهربانی میکنم

: آموزیار بستری فراهم آورده است که درآن موسسات خیریه و مدارس می توانند به کمک این روش پروژه های مختلفی را معرفی نموده و تامین مالی نمایند. هر مبلغ توسط مهربانان به محض واریز به طور شفاف بر روی صفحه مربوط به مشارکت در پروژه ها نمایش داده خواهد شد و همه هزینه ها ی ثبت شده نیز به همراه میزان پیشرفت پروژه بر روی سایت قابل مشاهده خواهد بود.

توضیح بیشتر مهربانی میکنم

بازار مهربانی یکی دیگر از خدمات آموزیار برای مهربانان نیکوکار است و به کمک آن می توانید خدمات و محصولات خود را با اهداف خیرخواهانه در معرض عرضه عمومی قراردهید و یا مستقیما به مهرجویان عرضه نمایید. آیا عرضه کننده مثلا کفش هستید و مایلید تا 30 درصد به مهرجویان تخفیف دهید؟ آیا عرضه کننده دوره های آموزشی هستید و مایلید دسترسی به دوره های خود را به رایگان در اختیار مهرجویان بگذارید؟ آیا دارنده تابلوی نفیس نقاشی هستید و مایلید تابلو خود را فروخته و عواید آن را به مصرف خیریه برسانید؟ نیکو مارکت نه فقط امکان عرضه محصولات شما را فراهم می آورد بلکه اطمینان از بهره مندی مهرجویان را برای شما ایجاد می کند. مهربانانی که مایلند محصولات خود را با تخفیف های خاص در چارچوب نیکو مارکت در اختیار مهرجویان قرار دهند

جستجوی مهرجویان بر اساس استان

ویژگی های اصلی آموزیار

شفافیت کامل

تمام پرداخت های افراد در سیستم قابل پیگیری میباشد و شما بعد از شروع حمایت مالی از یک مهرجو میتوانید با آن مهرجو ارتباط برقرار کنید

ارتباط مستقیم با فرزند جدیدتان

بعد از پرداخت شما میتوایند با مهرجو مورد نظر ارتباط مستقیم داشته باشید و همچنین مسئول مهرجو شما را در جریانات اخبار جدید مهرجو میگذارد

پشتیبانی اختصاصی

در تمام مراحل تیم آموزیار به شما پشتیبانی کامل میدهد و شما میتوانید تمام سوالات و ابهامات خود را از آموزیار بپرسید

اعتماد را به 100 درصد رسانده ایم

شما میتوانید با دیدن تمام موارد در آموزیار به صورت کامل در جریان تمام اعمال سایت و مهرجویی که تحت حمایت دارید قرار بگیرید

همیاران و همکاران ما